Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
3DFII Oy
Kadettikouluntie 3 B 14
00860 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Samu Rautio
info@3dfii.com
044-5844600

Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään ainoastaan 3DFII Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tehneen asiakkaan tiedot tallennetaan yrityksen asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.
Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä sujausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.