3DFII Oy:n Myynti- ja toimitusehdot

Näitä toimitusehtoja sovelletaan 3DFII Oy:n ja asiakkaan välisessä liiketoiminnassa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Näitä tilausehtoja sovelletaan tekemäänne tilaukseen 3DFII Oy:ltä. Lähettämällä tilauksen 3DFII Oy:lle puhelimitse, sähköpostilla tai internetsivujen kautta, vakuutatte samalla hyväksyneenne nämä ehdot.

MÄÄRITELMÄT

”Asiakas” tarkoittaa Tilauksen tekijää.

“Luottamuksellinen Tieto” tarkoittaa erillistä suullista, kirjallista tai sähköpostitilausta, jonka asiakas toimittaa 3DFII Oy:lle ja, joka erittelee asiakkaan tilaamat palvelut ja tuotteet.

“Tilaus” tarkoittaa palveluiden tuottamisen seurauksena ja tilauksen nojalla valmistettuja tuotteita.

”Tuotteet” tarkoittaa 3DFII Oy:n toteuttamia tuotteita perustuen asiakkaan toimittamaan tilaukseen.

“Palvelu(t)” tarkoittaa sekä 3DFII Oy:n asiakkaille tuottamia palveluja että (Ulkopuolista) palveluntarjoajaa, kuten asianajajaa, lakimiestä, kielenkääntäjää ja muita konsultteja.

”Tuotemäärittely” tarkoittaa asiakkaan palvelua ja tuotetta koskevia tilausta koskevia määrittelyjä tilausohjeen mukaisesti.

1. Yleiset velvollisuudet

Osapuolet toimivat kaikissa tilanteissa hyvässä uskossa ja lojaalisti toisiaan kohtaan, sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos osapuolen tietoon tulee seikkoja, jotka saattavat estää tai haitata tilauksen toteuttamisen, tai jos sillä on kohtuullisia syitä epäillä tilauksen toteuttamisesta ja sen toimista aiheutuvaa lopputulosta, kyseinen osapuoli tiedottaa asiasta toista osapuolta.

3DFII Oy varmistaa, että sillä on riittävät resurssit toteuttaa palvelut ja valmistaa tuotteet näiden ehtojen mukaisella tavalla.

2.Hinnat

3DFII Oy laskuttaa asiakasta tuotteista ja palveluista tilauksen yhteydessä asiakkaalle annettujen tietojen mukaisesti. Hinnaston mukaiset hinnat ovat vapaasti varastossamme ilman arvonlisäveroa FCA-Helsinki (Incoterms 2010). Yksityisasiakkaille hinnat tarjotaan siten, että ne sisältävät arvonlisäveron.

3. Tilausmenettely

3DFII Oy suorittaa asiakkaan tilausohjeen mukaisesti toteuttaman tilauksen mukaiset palvelut ja valmistaa tuotteet tässä sopimuksessa ja asiakkaan tilauksessa määrittelemällä tavalla.

Asiakas toimittaa tarvittavat tiedot tilauksen tekemisen yhteydessä 3DFII Oy:lle.

4. Tilauksen peruuttaminen

Mikäli Asiakas peruuttaa 3DFII Oy:n tilauksen sen jälkeen kun 3DFII Oy on vastaanottanut tilauksen, on asiakkaan maksettava 3DFII Oy:lle 20% peruutetun tilauksen hinnasta.

Mikäli 3DFII Oy on ehtinut aloittaa tuotteiden valmistamisen, tulee asiakkaan kuitenkin tämän lisäksi maksaa 3DFII Oy:n valmistamien tuotteiden täysi hinta suhteutettuna osuuteen tilauksen kokonaismäärästä.’

5. Toimitusajat

Toimitusajalle voidaan antaa arvio. Toimitusaika-arvio ja tavoiteaikataulu sovitaan asiakkaan kanssa tuotteen tilausvaiheessa. Tuotteet toimitetaan ylivoimainen este (Force Majoeure) -varauksin.

YLIVOIMAINEN ESTE

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat sen kontrollin ulkopuolella olevasta seikasta, jota se ei ole voinut ottaa huomioon tämän sopimuksen hyväksymishetkellä ja, jonka seuraamuksia kyseinen osapuoli ei ole voinut kohtuudella välttää. Lakko, työsulku, boikotti tai muu vastaava toimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, vaikka kyseinen osapuoli on osapuoli tai kohde kyseiselle toimelle.

Osapuolen tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä. Osapuolen tulee vastaavasti ilmoittaa toiselle osapuolelle ylivoimaisen esteen lakkaamisesta.

6. Toimitusviivästys

Mikäli 3DFII Oy ei kykene toimittamaan tuotteita sovittuna aikana, tulee sen ilmoittaa viipymättä asiakkaalle viivästyksestä ja arvioidusta toimitusajankohdasta.

Mikäli viivästys aiheuttaa tilaajalle olennaista haittaa tai vahinkoa eivätkä osapuolet pääse sopimukseen uudesta toimitusajasta, asiakkaalla on oikeus peruuttaa viivästynyt toimitus edellyttäen, että peruutus tehdään viiden päivän kuluessa viivästystä koskevasta ilmoituksesta.

3DFII Oy ei korvaa asiakkaalle viivästyksistä johtuvia kuluja.

7. Maksuehdot

Laskutusasiakkaat: 14 päivää netto. Asiakas maksaa viivästyneille suorituksille korkoa korkolain mukaisesti. Sopimusasiakkaat sopimuksen mukaan.

3DFII Oy varaa oikeuden laskuttaa asiakasta säännöllisin väliajoin (tavallisesti kuukausittain) ja tilauksen kannalta sopivissa vaiheissa sekä vaatia ennakkomaksua tilaukseen liittyvistä kuluista ja maksuista.

Jos tuote on loppuunmyyty tai poistunut valikoimastamme, pidätämme itsellämme oikeuden olla toimittamatta tuotetta. Jos tuote on maksettu etukäteen, palautamme maksun. Pidätämme itsellämme oikeuden olla toimittamatta koko tilausta tai osaa siitä mikäli asiakkaalla tai samassa osoitteessa on maksamattomia laskuja tai luottotiedoissa on häiriöitä.

8. Toimitusehdot

Ennen tuotteen tai tuotteiden toimitusta asiakkaalle annetaan mahdollisuus tutustua tuotteeseen tai tuotteisiin tarkkoine mittoineen ennen sen tai niiden toimitusta. Hyväksyessään tuotteen tai tuotteet toimitukseen, asiakas hyväksyy tuotteen tai tuotteet sellaisenaan ja vahvistaa, että se tai ne vastaavat asiakkaan tarkoittamaa tilausta. Fyysisten tuotteiden toimitusehto on FCA-Helsinki (Incoterms 2010). Toimitus- ja pakkauskustannukset peritään syntyneiden kustannusten mukaisesti. Kuljetus-, huolinta- ja rahtikulut peritään tarjouksen mukaisesti. Digitaaliset tuotteet toimitetaan asiakkaan tilauksessa ilmoittamalle yhteyshenkilölle tai hänen määrittelemällään tavalla.

9. Luovutusehdot

Tavara tai palvelu katsotaan luovutetuksi asiakkaalle, kun asiakas itse tai hänen edustajansa on sen vastaanottanut. Postiennakolla tai rahtitavarana toimitettava tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on 3DFII Oy:stä luovutettu palvelun tuottavan yrityksen edustajalle kuljetettavaksi asiakkaalle. FCA -toimituslausekkeen mukaisesti ostaja vastaa kaikista toimituksen jälkeisistä tavaralle sattuvista vahingoista.

10. Välillinen vahinko

3DFII Oy:n vastuu on rajattu tarkoin ainoastaan välittömiin vahinkoihin. Kaikki muuntyyppiset menetykset ja vahingot rajataan ulkopuolelle mukaan lukien viivästymisestä, rikkoutumisesta tai katoamisesta aiheutunut menetetty tuotto, tulot, korko tai tuleva liiketoiminta.

Vaateet ja kanteet tämän Sopimuksen nojalla tulee tehdä viimeistään myöhäisempänä päivänä seuraavista: 1) vuoden sisällä tämän Sopimuksen voimaantulosta tai 2) vuoden sisällä tilauksen mukaisten tuotteiden toimittamisesta.

3DFII Oy:n vastuu tämän sopimuksen nojalla tuotetuista palveluista tai tuotteista on kuitenkin rajattu enintään 10% kyseisen tilauksen arvonlisäverottomasta hinnasta.

11. Takuu

Myönnämme kaikille toimittamillemme fyysisille tuotteille vuoden takuun, joka korvaa mahdolliset valmistus- ja raaka-aineviat. Takuu ei korvaa toimittamiemme tuotteiden virheellisestä käytöstä tai normaalista kulumisesta aiheutuneita vahinkoja.

12. Palautukset

Ostajan tulee aina sopia palautuksesta 3DFII Oy:n myyjän / käsittelijän kanssa. Mikäli kyseessä on ostajan virhe eli tuotteen laadussa tai toimituksen määrässä ei ole virhettä, ostaja maksaa toimituksesta ja palautuksesta johtuvat kulut ja mahdollisesta puhdistuksesta, pakkauksesta ja tarkastuksesta aiheutuneet käsittelykulut. Yksilöllisillä tuotteilla, mukaan lukien digitaaliset tuotteet, ei ole palautusoikeutta. Hyväksyessään tuotteet toimitukseen, asiakas hyväksyy yksilöllisen tuotteen.

13. Muistutukset

Mahdolliset muistutukset tavaran laadusta tai muista epäkohdista on tehtävä viimeistään 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Katso kohta 9. Luovutusehdot.

14. Tavaran omistus

3DFII Oy pidättää omistusoikeuden tavaraan itsellään, kunnes maksu tavarasta ja toimituksesta on kokonaisuudessaan suoritettu.

15. Muutokset

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme itsellämme oikeuden hinnan sekä myynti- ja toimitusehtojen muutoksiin.

Noudatamme arvonlisäveron osalta kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja pidätämme oikeuden tarkistaa myyntihintaa, mikäli arvonlisävero muuttuu hinnaston voimassaoloaikana.

Mahdollisten valuuttakurssien vaihtelun, kohonneiden raaka-aine- tai työkustannuksien muutosten takia pidätämme itsellemme oikeuden tarvittaessa tarkistaa hintoja.

Pidätämme itsellemme oikeuden tuotteisiin tehtäviin teknisiin muutoksiin ja parannuksiin.